tips

กระเป๋าใส่สุนัขเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับเจ้าของสุนัขขนาดเล็ก การเลือกกระเป๋าไม่ควรเลือกที่ความสวยงามเท่านั้น หากแต่ยังมีหลักการเลือกใช้หลายข้อที่ไม่ควรมองข้าม เช่นความปลอดภัย การระบายลม รวมทั้งขนาดของกระเป๋า ควรเลือกขนาดที่เหมาะสม โดยกระเป๋าไม่ควรมีพื้นที่เล็กเกินไปซึ่งจะทำให้สุนัขอึดอัด นอกจากนั้นควรคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย เช่นช่องเก็บของสำหรับเก็บของใช้สุนัขเมื่อต้องเดินทาง เป็นต้น