tips

ในจำนวนอุปกรณ์ทั้งหลาย เตียงสุนัขมีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ แต่เจ้าของสุนัขจำนวนมากยังขาดความรู้ในการเลือกซื้อเตียงที่ดี ซึ่งเตียงสุนัขต้องให้มากกว่าความอบอุ่น หรือความนุ่มสบาย ในส่วนของฟูกที่รองรับด้านล่างและด้านข้างควรมีความนุ่มพอดีเพราะเป็นส่วนช่วยดูแลรักษาข้อต่อของสุนัข ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของสุนัขในระยะยาว นอกจากนี้เตียงสุนัขทั่วไปมักมีปัญหาเรื่องความสะอาดเพราะไม่ได้ออกแบบมาให้ซักได้ง่าย ดังนั้นเตียงที่มีปลอกแบบถอดซักได้จึงสามารถตอบโจทย์เรื่องความสะอาดซึ่งดีต่อตัวสุนัขเอง และความสะดวกของผู้เลี้ยงอีกด้วย